fredag 1 januari 2016

Vallningsförslag 16 januari 2016

Vallningsförslag Renrajden 16/1 start 10:00
Glid:
Paraffin Lf Race Cold
Paraffin HF Cold
Fluorpulver FC Cold/FC Mid (50/50%)
Fäste (uppehåll)
AT grundvalla med vallajärn
1 lager K 18 på ljummen yta, jämna ut försiktigt
Låt vallningen svalna och lägg därefter
1 lager K 18
2-3 lager K 15, jämnas ut lätt
Fäste (snöfall)
AT grundvalla med vallajärn
1 lager K 15 på ljummen yta, jämna ut försiktigt
Låt vallningen svalna och lägg därefter
3-4 lager K 15 som mixas med TAR Orange
Uppdaterat förslag finns på tävlingsplatsen lördag morgon.